Ograniczenia wyzwalają kreatywność

Ośmiosekundowy format reklamowy, jakim jest billboard sponsorski, wymusza zwięzłość przekazu. Nie oznacza to jednak, że warstwa kreatywna musi zostać w nim zmarginalizowana. Nasze krótkie spoty dla Majonezu Kieleckiego i Majonezu Kieleckiego Lekkiego pokazują, jak za pomocą prostej sztuki realizatorskiej można przekazać maksimum treści w atrakcyjny wizualnie sposób.

Copyrights 2019. All Rights Reserved